Doradztwo zawodowe

Spotkanie w celu rozpoznania predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, LM), poszerzenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy, symulacja rozmowy (kwalifikacyjnej, assessment center), tworzenie IPD i IPRZ, wsparcie w sytuacji wypalenia zawodowego lub konieczności przekwalifikowania się, rozmowy motywujące do powrotu na rynek pracy.

Prowadzący: mgr Anna Pasierbek