Natalia Oniszczuk

Psycholog, certyfikowany psychotraumatolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie systemowo – psychodynamicznym, trener Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii. Pracuje na Oddziale Dziennym  dla Dzieci i Młodzieży w Cieszynie. Wspiera młodzież i młodych dorosłych w Stowarzyszeniu Ulica Kreatywna. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, parami, rodzinami adopcyjnymi oraz klientami pieczy zastępczej.

Prowadzi własną praktykę w EoGenere pracuje w koterapii z parami i rodzinami.