Zespół

W naszej okolicy znajduje się wiele placówek oferujących specjalistyczne wsparcie psychoterapeutyczne. Rodziny i pary borykające się z różnymi kryzysami  często mają trudność spotkać się we wspólnym gabinecie aby porozmawiać o zmaganiach i wspólnie się usłyszeć.

EoGenere –  to miejsce, w którym każdy poszukujący pomocy może skonsultować swoje obawy i otrzymać wsparcie w różnym zakresie dostosowane do potrzeb i możliwości.

Nasz zespół to specjaliści z różnych dziedzin nauk o człowieku, którzy są w trakcie certyfikacji i szkolą się w placówkach rekomendowanych przez PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne) lub PTP (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Pracujemy w koterapii tzn. w sesji pary lub rodziny uczestniczy dwóch psychoterapeutów. Daje to przestrzeń na szersze spojrzenie i dotknięcie tego co pomiędzy słowami, które słyszymy ale też tego w jaki sposób jesteśmy w relacji. 

Oprócz psychoterapii rodzinnej, małżeńskiej i par oferujemy psychoterapię  indywidualną i grupową, treningi interpersonalne, mediacje rodzinne i grupowe, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz psychoedukację.

W zakładce oferta znajduje się szczegółowy opis propozycji naszego wsparcia.

Nasz zespół:  Anna Pasierbek, Wiesława Orzechowska,  Dominika Borowska- Stasica, Natalia Oniszczuk.

 Mamy bogate doświadczenie w pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej. Na co dzień  pracujemy w różnorodnych zespołach placówki oświatowe, medyczne, terapeutyczne, oraz prowadzimy prywatne praktyki w zakresie swoich kompetencji.
Współpracujemy z instytucjami państwowymi. Każda z nas współpracuje również zawodowo z różnymi instytucjami typu MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), CIS (Centrum Integracji Społecznej). Realizujemy tam projekty unijne, prowadzimy szkolenia grupowe i spotkania indywidualne z zakresu wsparcia kryzysowego, terapii , profilaktyki, doradztwa zawodowego,  konsultacji, wsparcia rodzin i diagnozowania.

Stawiamy na współpracę w wielu obszarach w których jesteśmy specjalistami. Umożliwia nam to holistyczne podejście do każdej trudnej sytuacji w której znajduje się nasz klient / pacjent . Organizujemy zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia, spotkania indywidualne, spotkania kryzysowe w formie konsultacji,  poradnictwo i psychoedukację. Działamy indywidualnie i warsztatowo.

Stale podnosimy własne kwalifikacje i zdobywamy doświadczenie zawodowe, poddajemy swoją pracę superwizji indywidualnej i grupowej. Wykorzystujemy nabytą wiedzę do tworzenia nowych skutecznych narzędzi służących rozwiązywaniu głównych problemów naszych klientów z którymi się zgłaszają.

Każda z nas realizuje się zawodowo w wielu dziedzinach. Posiadamy umiejętność wspólnego działania oraz wykorzystywania na bieżąco naszego indywidualnego potencjału i zasobów, aby tworzyć nową jakość pracy i dostosowywać się do pojawiających się potrzeb. Pozwala nam to na holistyczne patrzenie na sytuację naszych klientów i ich rodzin.

Jesteśmy nastawieni na współpracę i dzielenie się doświadczeniem.