Szkolenie interpersonalne


Warsztaty:

 • szkoła dla rodziców
 • ja i ty w związku
 • kłótnia i kryzys w związku
 • szkolenia interpersonalne
 • profilaktyka
 • uzależnienia behawioralne
 • rozwój psycho- seksualny
 • wybory życiowe i rozwój 
 • lęk i stres
 • emocje
 • asertywność
 • rozpoznawanie emocji

Prowadzący: mgr Anna Pasierbek, mgr Agata Knapik, mgr Wiesława Orzechowska